DATA LICYTACJI: 2021-04-30 RODZAJ LICYTACJI: Nieruchomość
CENA WYWOŁAWCZA: 846 000,00zł SUMA OSZACOWANIA: 1 269 000,00zł
OPIS:
druga licytacja atrakcyjnej i strategicznej dla Łobza i okolic nieruchomości należącej do dłużnika: GR Energy sp. z o.o. (poprzednio EKO REVOLUTION Polska sp. z o.o. z/s w Łobzie) położonej: działka nr 1801/12 obręb 0003 ,73-150 Łobez, dla której Sąd Rejonowy w Łobzie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Łobzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1L/00027016/6 (teren obiektów produkcyjnych,składów i magazynów, tereny zabudowy usługowej, dopuszcza się realizację jednego mieszkania służbowego dla jednego zakładu, o powierzchni użytkowej do 150 m kw.)
zobacz szczegóły
DATA LICYTACJI: 2021-04-30 RODZAJ LICYTACJI: Nieruchomość
CENA WYWOŁAWCZA: 5066,67 SUMA OSZACOWANIA: 7600,00
OPIS:
druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę numer 169/20 należącej do dłużnika: Kamila Bryczyńska-Sałek położonej: 73-155 Węgorzyno, Cieszyno, dla której Sąd Rejonowy w Łobzie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Łobzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1L/00013608/2
zobacz szczegóły
DATA LICYTACJI: 2021-04-30 RODZAJ LICYTACJI: Nieruchomość
CENA WYWOŁAWCZA: 158 666,67 zł SUMA OSZACOWANIA: 238 000,00 zł
OPIS:
druga licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 15/15 należącej do dłużnika: Grzegorz Jędrak położonej: 73-150 Łobez, Rynowo, dla której Sąd Rejonowy w Łobzie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Łobzie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1L/00013425/5 Wyceniana nieruchomość stanowi zespół dworsko - parkowy wpisany do rejestru zabytków województwa Zachodniopomorskiego pod numerem A -1800
zobacz szczegóły
LICYTACJE
WYBÓR RODZAJU LICYTACJI >>

WSZYSTKIE
Ruchomość można odlądać w dniu licytacji w miejscu i czasie aczonym w ogłoszeniu.

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny.